Bu kurs, sağlayıcı ortaklarımızın düzenlediği veya Save the Children’in tasarladığı, kalite garantili ve etkileşimli öğrenme modüllerinden oluşan, açık erişimli, katılımcının kendi hızında ilerleyebileceği bir rehber olan HOP’nin Temelleri programının bir parçasıdır. 


HOP’nin Temelleri, insani yardım sektöründe kariyerine başlayan veya kalkınma sektöründen geçiş yapan kişilere yöneliktir. İnsani eylemlerin esasları konusunda hiç resmi eğitim almamış veya bilgi “tazelemek” isteyen kişiler için de uygundur.


HOP’nin Temelleri, kaliteli acil durum müdahalelerinin sağlanmasıyla ilgili temel konuları kapsayan, kolaylaştırılmış bir öğrenme yolculuğu sunmak için dikkatlice tasarlanmıştır. 


Bu eğitimi biçimlendirmek için kullanılan kaynaklar 

İçeriği biçimlendirmenin yanı sıra yaklaşımın sektör standartları ve kaliteli ihtiyaçlar değerlendirmesi için tavsiyelerle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla mevcut ihtiyaç değerlendirme kaynakları ve kılavuzlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Bu nedenle, bu eğitim boyunca göreceğiniz içerik öncelikle aşağıdaki kaynaklardan uyarlanmıştır: 
Evet, kurs kapsamındaki gerekli tüm aktiviteleri tamamladığınızda sertifikanızı ve dijital rozetinizi indirebileceksiniz. 
A person with a thinking bubble
  

Bu kurs bana uygun mu?

 Bu kurs, insani yardım sektöründe kariyerine başlayan veya kalkınma sektöründen geçiş yapan kişilere yöneliktir. İnsani eylemlerin esasları konusunda hiç resmi eğitim almamış veya bilgi “tazelemek” isteyen kişiler için de uygundur. 


A person with a lightbulb over their head
  

Bu kurstan nasıl faydalanacağım?  

 


Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabilecek yetkinliğe sahip olacaksınız: 

  1. Etkilenen topluluğun dile getirdiği ihtiyaçlara göre kanıta dayalı kararlar alınmasını sağlamak için ihtiyaç değerlendirmesinin değerini ve önemini açıklamak
  2. İhtiyaç değerlendirmeleri yürütürken uymanız gereken önemli ilkeleri ve standartları tanımlamak  
  3. Farklı değerlendirme türlerini ve bir müdahalede bunların ne zaman kullanıldığını açıklamak 
  4. Eğitimde özetlenen 9 pratik adımı uygulayarak müdahaledeki önemli bilgi açıklarına göre uygun hâle getirilmiş kaliteli bir ihtiyaç değerlendirmesi yürütmek
  5. Yerel ortaklarla birlikte veya müdahaledeki diğer aktörlerle iş birliği içinde bir değerlendirme yürütürken gereken önemli gereksinimleri sıralamak 
A clock showing 15 minutes passing
  

Ne kadar sürecek? 

  Yaklaşık 1 buçuk saat. Dilediğiniz zaman kurstan çıkabilir ve geri döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 


Three stacks of coins with a question mark on the top
  

Ücreti nedir? 

  Bu program ücretsiz! 


A certificate scroll with a rosette on it
  

Programı tamamladığımda sertifika ve dijital rozet alacak mıyım? 

  Hawa - okuwyň çäginde zerur çäreleriň hemmesini tamamlanyňyzdan soň, gutarnykly birden soň, okuw şahadatnamasyny göçürip alyp bilersiňiz.


The word START and a question mark in a circle  

Nasıl başlayacağım? 

  Sayfanın en üstüne gidin ve Katılıyorum -  kursa katılın düğmesini tıklayın! Bu butona tıklayarak program içeriğine ulaşabileceksiniz.

Maglumatlary goramak

Bu okuw, bilime laýyk bolmagyny üpjün etmek üçin bu okuwda şu okuwda bolan ynsanperwerlik akademiýasy tarapyndan döredildi. Bu, ynsanperwerlik döwrüni ynsanperwerlik lideriniň we Kaýa şäherinde ulanylan adyňyzy we bize beren hünärmenleriňiziň adyny görüp biljekdigini aňladýar. Bu maglumatlaryň hemmesi islendik derňew ýa-da hasabat üçin ulanylmazdan ozal jogap berer.


Bu modül hakkındaki tüm sorularınız için lütfen DigitalLearning@savethechildren.org.uk e-posta adresinden iletişime geçin