Ten kurs dostępny jest również w języku  francuskim, hiszpańskim arabskim.


Kurs zawiera podstawy pomocy świadczonej w formie gotówki i bonów towarowych (ang. CVA; cash and voucher assistance). Pomoże ci zrozumieć jej charakter i zasady. Do udziału w tym kursie nie jest wymagana znajomość CVA, więc osoby początkujące są również mile widziane! 


Jeśli udział w tym kursie warunkuje twój udział w innym kursie CaLP, możesz tylko wypełnić quiz zamiast przechodzić przez cały kurs. 


Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafić:

  • Zdefiniować programowanie przekazów pieniężnych, poznać kluczową terminologię i najważniejsze definicje, a także dobre praktyki w zakresie CVA
  • Opisać sposoby i mechanizmy realizacji pomocy oraz różne narzędzia pomocy świadczonej w formie gotówki i bonów towarowych
  • Określać warunki wstępne do wdrożenia pomocy w formie gotówki i bonów towarowych
  • Wyjaśniać znaczenie pomocy świadczonej w formie gotówki i bonów towarowych w różnych kontekstach humanitarnych i promować CVA wśród różnych interesariuszy
  • Wymienić najważniejsze kroki i powiązane zadania dotyczące pomocy świadczonej w formie gotówki i bonów towarowych w cyklu projektu humanitarnego
  • Określać role i obowiązki poszczególnych pracowników w cyklu projektu CVA.


Po zaliczeniu quizu wypełnianego po ukończeniu kursu można otrzymać cyfrową odznakę. Odznaki to zupełnie nowy sposób uznawania osiągnięć – także w nauce. Traktuj je jak cyfrowe certyfikaty, którymi możesz z dumą pochwalić się na różne sposoby w Internecie.


Cyfrowe odznaki zdobyte w systemie Kaya są wyświetlane za pośrednictwem platformy o nazwie HPass – możesz założyć profil myHPass i „przypiąć” do niego wiele cyfrowych odznak. Możesz również pochwalić się swoimi odznakami w mediach społecznościowych lub zamieścić link do nich w swoim CV.


Ochrona danych i zgoda na przetwarzanie danych

Ten kurs został opracowany przez  CaLP (The Cash Learning Partnership). CaLP jest również administratorem kursu. Przystępując do tego kursu wyrażasz zgodę na udostępnienie CaLP informacji zamieszczonych na twoim profilu Kaya – w tym twojego imienia/nazwiska i adresu e-mail – w celu realizacji kursu. W związku z tym CaLP może się z tobą kontaktować. Wszystkie te dane zostaną zanonimizowane zanim zostaną wykorzystane do analizy lub w raporcie. Jeśli masz jakieś pytania w powyższej sprawie, wyślij je na adres training@cashlearning.org