Welcome to Humanitarian Access and Principles

This e-learning course will cover the four basic humanitarian access principles, the red lines that humanitarian aid agencies have in place and rights and obligations of parties to a conflict. 

Please note that the course is in Romanian.

Bun venit la cursul Accesul și Principiile Asistenței Umanitare

Acest curs de e-learning va acoperi cele patru principii de bază privind accesul umanitar, liniile roșii pe care agențiile de ajutor umanitar le au în vigoare și drepturile și obligațiile părților la conflict.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că acest curs este în limba română.

A person with a thinking bubble
Is this course for me?/Este acest curs pentru mine?

This course is for all frontline humanitarian workers who engage with interlocutors and wish to know more about the principles and access.

Acest curs este pentru toți lucrătorii umanitari din prima linie care se angajează cu interlocutorii și doresc să afle mai multe despre principii și acces.

A person with a lightbulb over their head
How will I benefit from this course?/ Cum voi beneficia de acest curs?

You will gain an introduction to basic humanitarian principles which will prepare you to ​make decisions that will help you carry out your work effectively.

Veți obține o introducere în principiile umanitare de bază, care vă vor pregăti pentru a lua decizii care vă vor ajuta să vă desfășurați munca în mod eficient.

A clock showing 15 minutes passing
How long will it take?/ Cât timp va dura?
 This course should take you around 60mins to complete.

Acest curs ar trebui să dureze aproximativ 60 de minute.


Three stacks of coins with a question mark on the top
How much does it cost? / Cât costã?
 This course is free!

Acest curs este gratuit!

A certificate scroll with a rosette on it
Will I get a certificate at the end?/ Voi primi un certificat la final?
 Yes - you will be able to download a certificate once you have completed all of the modules within the course.

Da - veți putea descărca un certificat după ce ați finalizat toate modulele din cadrul cursului.

The word START and a question mark in a circleHow do I start?/ Cum încep?
 Scroll to the top of the page and click on the       Sunt de acord - mă înscriu la curs!       button. This will take you through to the course content. You don't need to complete the course in one go - you can always continue later from where you left off.

Derulați în partea de sus a paginii și faceți clic pe butonul   Sunt de acord - mă înscriu la curs!   
 buton. Astfel, veți fi direcționați la conținutul cursului. Nu trebuie să finalizați cursul dintr-o singură accesare - puteți continua oricând mai târziu de unde ați rămas.      

Data Protection/Protejarea datelor

This course was created and is administered by the Norwegian Refugee Council (NRC). This means that NRC will be able to see the name you use on "Kaya" and any professional information you have given us. All such data will be anonymized before being used for any analysis or reporting purposes. If you have any questions about it, please send an email to kayasupport@nrc.no

Acest curs a fost creat și este administrat de Norwegian Refugee Council (NRC). Aceasta înseamnă că NRC va putea vedea numele pe care îl utilizați pe „Kaya” și orice informații profesionale pe care ni le-ați furnizat. Toate aceste date vor fi anonimizate înainte de a fi utilizate în orice scop de analiză sau raportare. Dacă aveți întrebări despre aceasta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la kayasupport@nrc.no