Wstęp do oceny potrzeb w interwencji kryzysowej to niezależny kurs związany ze szkoleniem  Podstawy HOP, Jest to powszechnie dostępny, samodzielny kurs, składający się z interaktywnych modułów o gwarantowanej jakości, zapewnionych przez firmy partnerskie lub stworzonych przez fundację Save the Children. 

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób nowych w sektorze humanitarnym oraz dla osób przenoszących się z sektora badawczo-rozwojowego. Kierowany jest również do osób, które nigdy nie odbyły żadnego formalnego szkolenia z podstawowych zagadnień dotyczących akcji humanitarnej oraz do tych, którzy chcą odświeżyć wiedzę na ten temat.  


Kurs podstawowy to uproszczona podróż edukacyjna zawierająca kluczową tematykę z zakresu prowadzenia wysokiej jakości interwencji kryzysowej. Źródła wykorzystane w szkoleniu 

W celu zebrania odpowiednich treści dokonano dokładnego przeglądu dostępnych źródeł i wytycznych w ramach oceny potrzeb, dzięki czemu zapewniono podejście spójne ze standardami obowiązującymi w sektorze humanitarnym dla oceny potrzeb wysokiej jakości. W rezultacie szkolenie zawiera treści sporządzone głównie w oparciu o następujące źródła: 
A person with a thinking bubble
  Czy ten kurs jest dla mnie?
 Kurs przeznaczony jest dla osób nowych w sektorze humanitarnym oraz dla osób przenoszących się z sektora badawczo-rozwojowego. Kierowany jest również do osób, które nigdy nie odbyły żadnego formalnego szkolenia z podstawowych zagadnień dotyczących akcji humanitarnej oraz do tych, którzy chcą odświeżyć wiedzę na ten temat. 


A person with a lightbulb over their head
  Jaką korzyść wyciągnę z tego kursu?  
 

Na koniec tego modułu będziesz potrafić: 


  1. Wyjaśnić wartość i znaczenie oceny potrzeb w procesie podejmowania odpowiednich decyzji opartych na dowodach oraz z uwzględnieniem potrzeb wyrażonych przez dotkniętą populację  

  2. Zdefiniować najważniejsze zasady i standardy obowiązujące podczas oceny potrzeb  

  3. Opisać różne rodzaje oceny potrzeb i zadecydować, kiedy zastosować je w interwencji kryzysowej 

  4. Przeprowadzić wysokiej jakości ocenę potrzeb dostosowaną do kluczowych luk informacyjnych w interwencji kryzysowej poprzez zastosowanie 9 praktycznych kroków omówionych w szkoleniu  

  5. Wymienić kluczowe wymagania obowiązujące przy ocenie potrzeb prowadzonej z udziałem partnerów lokalnych lub przy współpracy z innymi działaczami zaangażowanymi w interwencję 


A clock showing 15 minutes passing
  Jak długo potrwa kurs? 
  W przybliżeniu 1,5 godz. Kurs można w każdej chwili przerwać; postęp zostanie zapisany. 


Three stacks of coins with a question mark on the top
  Ile kosztuje kurs? 
  Szkolenie jest darmowe! 


A certificate scroll with a rosette on it
  Czy na koniec dostanę certyfikat i odznakę cyfrową? 
  Tak. Zarówno certyfikat, jak i odznakę cyfrową będzie można pobrać po wykonaniu wszystkich zadań przewidzianych w programie kursu. 


The word START and a question mark in a circle  Jak mogę zacząć? 
  Wróć do góry strony i kliknij przycisk Dołącz do kursu. Nastąpi przeniesienie na stronę kursu. Wszelkie pytania na temat tego modułu należy kierować na adres: DigitalLearning@savethechildren.org.uk