Witamy na kursie Pierwsza pomoc psychologiczna (PFA) dla dzieci.  
Na tym kursie zapoznasz się z pojęciami i krokami zw. z udzielaniem wsparcia dzieciom po wystąpieniu niepokojącego zdarzenia. Obejmuje on zadania, które skupiają się na podstawowych elementach PFA oraz ich stosowaniu w kontekście humanitarnym. 


Is this course for me?
Czy ten kurs jest dla mnie? 
Tak, zdecydowanie! W pracy zw. z pomocą humanitarną lub interwencjami kryzysowymi możesz mieć kontakt z dziećmi potrzebującymi natychmiastowego wsparcia. PFA dla dorosłych jest szeroko stosowana przez członków wszystkich sektorów zaangażowanych w akcje humanitarne, ale zaspokojenie potrzeb dzieci jest równie ważne. Ten kurs będzie dla ciebie szczególnie przydatny, jeśli pracujesz w terenie ze społecznościami i rodzinami lub jeśli pracujesz w obszarze ochrony dzieci, opieki społecznej, zdrowia fizycznego lub psychicznego, edukacji, schronienia lub żywienia. Kurs jest również cenny, jeśli częścią twojej roli jest rozwijanie zdolności innych osób. Jeśli jesteś członkiem kadry kierowniczej wyższego lub średniego szczebla albo interwentem pracującym w społeczności, ten kurs pomoże ci rozwinąć umiejętności potrzebne do komunikacji z dziećmi odczuwającymi niepokój i udzielenia im pomocy w dostępie do natychmiastowego wsparcia, którego potrzebują. 

How will I benefit from the course?
Jaką korzyść wyciągnę z tego kursu? 
Po ukończeniu tego kursu będziesz:

  • Umieć wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobyte na tym kursie, aby udzielać pierwszej pomocy psychologicznej dzieciom i rodzinom. 
  • Rozumieć znaczenie udzielania pomocy dzieciom w sposób empatyczny. 
  • Rozumieć różne reakcje dzieci w zależności od ich wieku i etapu rozwoju oraz umieć dostosować sposób mówienia i postępowania do dzieci i ich rodzin.  
  • Umieć rozpoznać dzieci potrzebujące wsparcia. 
  • Rozumieć działania i różne techniki potrzebne do zapewnienia PFA, w tym sposoby komunikacji z dziećmi i postępowania z dzieckiem w początkowym etapie odczuwania niepokoju. 
  • Umieć stosować zasady działania: Patrz, Słuchaj, Połącz podczas udzielania PFA. 


How long will it take?
Jak długo potrwa kurs? 
 Ukończenie kursu powinno zająć ci około 90 minut, wliczając w to ocenę wstępną i końcową. 

How much does it cost?
Ile kosztuje kurs? 
 Ten kurs jest bezpłatny! 

Will I get a certificate at the end?
Czy na koniec otrzymam certyfikat? 
 Po ukończeniu oceny wstępnej, modułu, oceny końcowej i formularza informacji zwrotnej otrzymasz odznakę cyfrową. 

How do I start? Jak mogę zacząć? 
 Kliknij przycisk       Dołącz do kursu        na górze tej strony. Nastąpi przeniesienie na stronę kursu. Nie martw się, jeśli przerwiesz przeglądanie modułu; zawsze możesz kontynuować później od ostatniego odwiedzonego przez ciebie miejsca. 
Ochrona danych
Kurs został opracowany przez Save the Children UK i World Vision, które monitorują jego wykorzystanie pod kątem jego przydatności do osiągania zakładanych celów. Oznacza to, że ci pracownicy Save the Children UK i World Vision będą mogli zobaczyć nazwę użytkownika, której używasz na Kaya i wszelkie przekazane nam przez ciebie informacje służbowe. 
Wszystkie te dane zostaną zanonimizowane zanim zostaną wykorzystane do analizy lub w raporcie. Jeśli masz jakieś pytania w tej sprawie, napisz na adres email digitallearning@savethechildren.org.uk