Kurs Dobre samopoczucie i odporność dla pracowników pierwszego kontaktu i kierowników.   
Kurs ten pomoże wam, jako pracownikom pierwszego kontaktu i kierownikom, zrozumieć wpływ stresu na wasze życie oraz to, jak budować odporność osobistą i organizacyjną. Podczas kursu opracujesz osobisty plan działania i zdobędziesz dodatkową wiedzę nt. różnych technik wellness i budowania odporności do zastosowania w sytuacjach stresowych. 


Is this course for me?
Czy ten kurs jest dla mnie? 
Wielu pracowników organizacji pomocowych doświadcza lęku, stresu pourazowego, depresji i wypalenia zawodowego. W konsekwencji, pomimo twojego zaangażowania i doświadczenia, praca na pełnych obrotach może stać się niemożliwa, co oznacza, że osoby dotknięte kryzysem mogą nie otrzymać pomocy i ochrony, której potrzebują. 
 
Dbanie o dobre samopoczucie i odporność pracowników organizacji humanitarnych jest zatem konieczne.

Ten kurs ma dwa nurty: 
 

Pracownicy pierwszego kontaktu 

Nurt Pracownicy pierwszego kontaktu dostarcza pracownikom organizacji humanitarnych na całym świecie innowacyjnych, przystępnych informacji. Kurs przygotowano z myślą o zasadzie: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Zawarte w nim treści znajdują zastosowanie w dużych i małych organizacjach; podkreślają one, że dobre samopoczucie jest wspólną odpowiedzialnością jednostki i organizacji. 

Podczas kursu poszerzysz swoją wiedzę nt. dobrego samopoczucia i nauczysz się zarządzać stresem i budować odporność. Kurs zawiera zestaw narzędziowy oraz przewodnik moderatora 

Kierownicy 

Kierownicy powinni być świadomi problemów, z którymi boryka się ich zespół, a także radzić sobie z wyzwaniami organizacyjnymi, takimi jak duże obciążenie pracą, ograniczone zasoby i planowanie opieki nad pracownikami po incydencie krytycznym. Nauka poparta zostanie linkami do najlepszych praktyk i przykładów protokołów organizacyjnych 

How will I benefit from the course?
Jaką korzyść wyciągnę z tego kursu? 
Po ukończeniu tego kursu każdy pracownik pierwszego kontaktu będzie potrafić:
 
  • Zrozumieć stres, którego doświadcza podczas swojej pracy. 

  • Zidentyfikować sygnały ostrzegawcze, na które należy zwracać uwagę u siebie i u współpracowników. 

  • Opracować strategię i techniki redukujące stres i pomagające radzić sobie w różnych sytuacjach stresowych

Po ukończeniu tego kursu każdy kierownik będzie potrafić: 

  • Zrozumieć stres, którego doświadcza podczas swojej pracy. 
  • Zidentyfikować sygnały ostrzegawcze, na które należy zwracać uwagę u siebie i u współpracowników. 
  • Opracować strategie i techniki redukujące stres i pomagające radzić sobie w różnych sytuacjach stresowych. 
  • Skorzystać ze wskazówek dot. wprowadzania kultury dbania o dobre samopoczucie i budowania odporności w swojej organizacji. 

How long will it take?
Jak długo potrwa kurs? 
 Ukończenie kursu powinno zająć ci około 120 minut, wliczając w to ocenę wstępną i końcową.

How much does it cost?
Ile kosztuje kurs? 
 Ten kurs jest bezpłatny! 

Will I get a certificate at the end?
Czy na koniec otrzymam certyfikat? 
 Po ukończeniu oceny wstępnej, modułu, oceny końcowej i formularza informacji zwrotnej otrzymasz odznakę cyfrową. 

How do I start? Jak mogę zacząć? 
 Kliknij     Dołącz do kursu     na tej stronie. Nastąpi przeniesienie na stronę kursu. Nie martw się, jeśli przerwiesz przeglądanie modułu; zawsze możesz kontynuować później od ostatniego odwiedzonego przez ciebie miejsca.
Ochrona danych
Kurs został opracowany przez Save the Children UK i World Vision, które monitorują jego wykorzystanie pod kątem jego przydatności do osiągania zakładanych celów. Oznacza to, że ci pracownicy Save the Children UK i World Vision będą mogli zobaczyć nazwę użytkownika, której używasz na Kaya i wszelkie przekazane nam przez ciebie informacje służbowe. 
Wszystkie te dane zostaną zanonimizowane zanim zostaną wykorzystane do analizy lub w raporcie. Jeśli masz jakieś pytania w tej sprawie, napisz na adres email digitallearning@savethechildren.org.uk