Minimalne standardy ochrony dzieci

Sojusz na Rzecz Ochrony Dzieci w Ramach Pomocy Humanitarnej (The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action)

Ten wprowadzający kurs online przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci w kontekstach humanitarnych, a także dla wszystkich pracowników zajmujących się ochroną dzieci, którzy chcą się przygotować na potencjalny kryzys humanitarny.
Kurs można wykorzystać w następujący sposób:
 • Jako materiał do samodzielnej nauki;
 • Jako warunek wstępny dla osób biorących udział w szkoleniach stacjonarnych, online lub w formie mieszanej na temat ochrony dzieci w działaniach humanitarnych (Child Protection in Humanitarian Action, CPHA);
 • Jako materiał do szkoleń wprowadzających dla nowo przyjętych pracowników.
Wszyscy uczestnicy kursu po jego ukończeniu będą posiadać jednakową podstawową wiedzę na temat zasad i standardów, którymi kierujemy się w naszej pracy z dziećmi i rodzinami.

STRUKTURA KURSU:
 • Witamy na kursie
 • Wprowadzenie do minimalnych standardów ochrony dzieci (obowiązkowe)
 • Zasady i podejścia (obowiązkowy)
 • Standard 1 – Koordynacja (obowiązkowy)
 • Standard 4 – Zarządzanie cyklem programu  (obowiązkowy)
 • Standard 8 – Fizyczne i emocjonalne złe traktowanie
 • Standard 9 – Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć
 • Standard 12 – Praca dzieci
 • Standard 14 – Zastosowanie podejścia społeczno-ekologicznego do programowania ochrony dzieci
 • Standard 15 – Zajęcia grupowe dla dobrostanu dziecka
 • Standard 16 – Wzmacnianie środowisk rodzinnych i opiekuńczych
 • Standard 17 – Rozwiązania na poziomie społeczności

1. WPROWADZENIE DO MINIMALNYCH STANDARDÓW OCHRONY DZIECI W DZIAŁANIACH HUMANITARNYCH (CPMS)

Ten obowiązkowy moduł zawiera przegląd oraz podstawowe definicje ochrony dzieci w ramach pomocy humanitarnej (CPHA) oraz standardów CPMS. Przedstawia analizę sposobu, w jaki standardy CPMS wpisują się w pracę humanitarną i ochronę dzieci, ich cel, powiązania z innymi standardami i wytycznymi, ich zastosowanie itp.


2. ZASADY I PODEJŚCIA

Ten obowiązkowy moduł zawiera informacje dotyczące dziesięciu Zasad CPMS w odniesieniu do pracy z dziećmi; zasady te stanowią podstawę naszej pracy oraz zastosowania standardów w praktyce, aby zapewnić odpowiedni poziom jakości i odpowiedzialności.


3. STANDARDY

Moduły te nie mają co do zasady wyczerpywać tematu; mają raczej stanowić wprowadzenie do każdego standardu i prezentować przykłady zastosowania danego standardu w praktyce. Informacje na temat bardziej zaawansowanych szkoleń poświęconych wybranym zagadnieniom zawarte sąliście dodatkowych materiałów CPMS oraz katalogu kursów Sojuszu. 

Jeśli korzystasz z tego kursu w ramach szerszej inicjatywy budowania potencjału (tj. na zasadzie wstępnego szkolenia do jednego z warsztatów stacjonarnych Sojuszu lub konkretnego e-kursu prowadzonego przez twoją agencję itp.), wówczas twój instruktor może wybrać dodatkowe moduły.


Czy ten kurs jest dla mnie?

 Ten wprowadzający kurs online przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci w kontekstach humanitarnych, a także dla wszystkich pracowników zajmujących się ochroną dzieci, którzy chcą się przygotować na potencjalny kryzys humanitarny.

How will I benefit from this courseJaką korzyść wyciągnę z tego kursu?
Na koniec tego kursu uczestnicy:

  • Poszerzą swoją wiedzę na temat Minimalnych standardów ochrony dzieci.

  • Zrozumieją, w jaki sposób standardy CPMS są stosowane w praktyce, a tym w szczególności zasady, które standardy te formułują na potrzeby naszego wspólnego podejścia.

  • Dowiedzą się, jak standardy CPMS mogą pomóc w kierunkowaniu ich własnej pracy na podstawie analizy treści dwóch obowiązkowych standardów (poświęconych koordynacji oraz zarządzaniu cyklem programu) oraz jednego dodatkowego wybranego standardu.

A clock showing 15 minutes passingJak długo potrwa kurs?
 4-5 godzin. W każdej chwili można zrobić sobie przerwę.

Three stacks of coins with a question mark on the topIle kosztuje kurs?

Ten kurs jest bezpłatny!

A certificate scroll with a rosette on it
Czy na koniec otrzymam certyfikat?

    
Sojusz chce mieć pewność, że pracownicy zajmujący się ochroną dzieci (lub inny uczestnicy akcji humanitarnej) zaznajomią się ze standardami CPMS w pełnym zakresie; dlatego aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu, musisz ukończyć pięć modułów: wprowadzenie do CPMS; Zasady i podejścia; Standardy 1 i 4; oraz co najmniej jeden inny wybrany standard. Jeśli korzystasz z tego kursu w ramach szerszej inicjatywy budowania potencjału (tj. na zasadzie wstępnego szkolenia do jednego z warsztatów stacjonarnych Sojuszu lub konkretnego e-kursu prowadzonego przez twoją agencję itp.), wówczas twój instruktor może wybrać dodatkowe moduły.

The word START and a question mark in a circleJak mogę zacząć?


Wróć do góry strony i kliknij przycisk Dołącz do kursu. Nastąpi przeniesienie na stronę kursu. Nie musisz ukończyć kursu za jednym razem – zawsze możesz kontynuować później od ostatniego odwiedzonego przez ciebie miejsca.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z cpms.wg@alliancecpha.org.


Ochrona danych i zgoda na przetwarzanie danych
Niniejszy kurs został opracowany przez Sojusz oraz Akademia Przywódców Humanitarnych (Humanitarian Leadership Academy), które są również administratorami tego kursu. Przystępując do tego kursu wyrażasz zgodę na udostępnienie Sojuszowi oraz Akademii informacji zamieszczonych na twoim profilu Kaya – w tym twojego imienia/nazwiska i adresu e-mail – w celu realizacji kursu. Podmioty te mogą się z tobą kontaktować w związku z tym. Wszystkie te dane zostaną zanonimizowane zanim zostaną wykorzystane na potrzeby jakichkolwiek analiz lub raportów. Jeśli masz jakieś pytania w powyższej sprawie, wyślij je na adres cpms.wg@alliancecpha.org